مدرن تندیس با تولید بیش از ۲۰۰۰ نوع لنت ترمز دیسکی و کفشکی خودروهای سواری، نیاز لنت ترمز انواع خودرو های موجود در بازار ایران و کشور های همسایه را پوشش داده و پیشتاز صنعت لنت ترنز در ایران و خاورمیانه از نظر تکنولوژی، کیفیت و دوام می باشد.