مدرن تندیس با تولید انواع لنت ترمز های دیسکی و کفشکی موتور سیکلت مطابق با استاندارد، دوام، ایمنی و آرامش را برای مصرف کنندگان آن به ارمغان می آورد.