رشد زیرساخت صنعت حمل و نقل ریلی کشور که مستلزم ورود نسل جدید واگن هایی با سرعت بالاتر به خطوط ریلی کشور می باشد، تولید انواع لنتهای ریلی با شرایط متفاوت و امنیت بالاتر را میطلبد.

تنها واحد مجهز به دستگاه دینامومتر لنت قطار با ابعاد واقعی در ایران
  •  تولید انواع لنتهای دیسکی و کفشکی ریلی مصرفی راه آهن کشور در کوتاه ترین زمان ممکن همگام با رشد سریع این صنعت 
  •  پایداری ضریب اصطکاک در تمام سطوح و لایه های لنت
  •  داشتن ضریب هدایت حرارتی مناسب
  •  ثبات رفتاری لنت ترمز
  •  نداشتن اثر تخریبی بر سطح دیسک ترمز و کاسه چرخ و بانداژ
  •  طول عمر مناسب 
  •  دارا بودن طول خط ترمز مناسب